Generatiekloof?

Een bekend fenomeen in menig huishouden: zoonlief krijgt het aan de stok met pa omdat hij ‘zo ouderwets’ is. Of dochterlief voelt zich niet begrepen als ze weer even een appje wil versturen onder het eten.

“En dan gaat er een wereld vol onbegrip voor me open”

Het was volgens mij een uitspraak van Toon Hermans ooit. Onbegrip tussen generaties in dit geval, is van alle tijden. En niet alleen voorbehouden aan privé-situaties. Ook op het werk kan die wereld vol onbegrip tussen de verschillende generaties merkbaar zijn. Met soms verdraaid vervelende (en dure) consequenties. Daarover straks meer.

Vier generaties

Menig werkgever heeft gelijktijdig vier verschillende generaties aan het werk. Elk van die vier generaties heeft een heel verschillende achtergrond. En elk heeft ook heel andere behoeftes. Zowel privé als op het werk. Ik merk het nu bij een klant van mij. Daar werken leerlingen met een praktijkbegeleider. De begeleiders verschillen nogal in leeftijd en ze reageren heel anders op de jonge leerling. Een generatiedingetje op het werk dus.

De wereld verandert snel

Dat er gelijktijdig vier generaties bij je aan het werk kunnen zijn is niet nieuw natuurlijk. Maar de verschillen tussen die verschillende generaties nu zijn wel veel groter dan vroeger. En ze zijn ook veel meer merkbaar dan vroeger. Dat heeft te maken met de maatschappelijke veranderingen die nu veel heftiger zijn dan vroeger. Denk aan alle online communicatiemiddelen die er zijn bijgekomen.

Die ‘ouwe zak’…

We merken het verschil tussen de diverse generaties op het werk. Als je kijkt naar de jongere generatie op het werk, die is qua technologie hartstikke goed. En die ergeren zich aan die ‘ouwe zak’ die niets van computers snapt. Of alles nog achterop een sigarendoosje schrijft.

Voorkom die irritatie over en weer

Die merkbare verschillen kunnen tot irritatie leiden. Het kan zelfs een reden zijn dat mensen vertrekken. Of dat de productiviteit naar beneden gaat. Maar ook de bevlogenheid en het gelukkig zijn op het werk kunnen eronder lijden. Dus voor jou als werkgever is het heel belangrijk dat je die verschillen herkent. Maar ook erkent. Je moet ze juist met elkaar in verbinding brengen: de één kan van de ander leren. Als je het hebt over mijn generatie: ik kan prima met computers overweg maar de huidige generatie is daar veel sneller in. Die is daarin opgegroeid. Die zijn er bijna mee geboren. Niets mis mee, want ze vinden het leuk om mij met mijn vragen te helpen. En ik kan weer verder.

Minder proces. Meer uitkomst.

Goed dus om de diversiteit op de werkvloer te herkennen en erkennen. Ik merk dat het op het werk nu steeds meer gaat om het eindresultaat en steeds minder over hoe je dat bereikt.

Wat vinden mensen belangrijk?

De één moet je sturen, de ander juist niet. De één redt zich juist prima als je alleen het gewenste resultaat benoemt. De ander moet je juist opdrachten geven. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat bij jouw medewerkers zit?

Grote gevolgen

Ik zie vaak dat werkgevers beleid vaststellen of afspraken maken waarmee ze mensen niet meer uitdagen. En ook het tegenovergestelde zie ik regelmatig: mensen met juist behoefte aan concrete opdrachten missen de aansluiting als je alleen nog in resultaten spreekt. Het kan flinke gevolgen hebben: de flow verdwijnt, het ziekteverzuim stijgt of talent vertrekt.

Leerling – gezel:

De jongere generatie is heel anders opgegroeid dan de oudere generatie. De smartphone lag bij wijze van spreken in de wieg. Ze vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze de hele dag door appjes krijgen en die ook direct beantwoorden. Ook in de baas z’n tijd. De oudere generatie – en dan heb ik het over 40+ he – ergert zich daar mateloos aan. Die denkt van ‘man zet dat ding toch eens uit’.

Begrijpen is iets anders dan goedkeuren.

Als werkgever kun je gerust zeggen dat werknemers in werktijd niet met hun privé telefoon bezig mogen zijn. Ook al begrijp je het, je hoeft het niet te tolereren. Of denk aan de generatie die het liefst heel dicht bij het werk woont. Als je met je bedrijf besluit naar een andere locatie te verhuizen, volgt protest. Het mag dan wel bij die generatie horen, maar je hoeft je er niet door te laten weerhouden.

Ga voor de kruisbestuiving

Kortom, leer van elkaar en help elkaar verder. Probeer gedoe onderling te voorkomen, begrijp het verschil tussen de generaties en probeer er open oor voor te hebben. Steek je energie in het resultaat en niet in de strijd.

Wil je hier eens over sparren? Pak je smartphone en bel me. En een appje sturen mag natuurlijk ook 😉