Advies en begeleiding ziekteverzuim

Doen Wat Werkt biedt advies en begeleiding bij ziekteverzuim. Samen zorgen we voor een gezonde toekomst van jouw bedrijf.

Een werknemer belt je hoestend en proestend op, hij wil zich graag ziekmelden. Je wenst hem beterschap en vraagt hem je op de hoogte te houden. Maar wat als hij wel heel lang ziek blijft, of dat dit al de zoveelste keer in korte tijd is dat hij zich ziekmeldt? Wat staat er in jouw verzuimprotocol? Heb je überhaupt een verzuimprotocol? Ziekteverzuim is niet alleen vervelend voor de werknemer, het brengt ook een hoop gedoe met zich mee voor de werkgever. Doen Wat Werkt biedt advies en begeleiding bij ziekteverzuim.

Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht. In een verzuimprotocol beschrijf je onder andere de stappen die doorlopen moeten worden vanaf het moment dat iemand ziek wordt. Daarmee schept een verzuimprotocol duidelijkheid voor zowel werknemer als werkgever en voorkomt daarmee misverstanden.

Ook al kun je op het internet standaarddocumenten vinden voor het opmaken van een verzuimprotocol. Een verzuimprotocol is niet voor elk bedrijf hetzelfde. Zo kan het nodig zijn om specifieke regels op te nemen die voor jouw organisatie gelden en bij jouw bedrijfscultuur passen. Veel werkgevers nemen hun verzuimprotocol op in het personeelshandboek en verwijzen hiernaar in de arbeidsovereenkomst. In het verzuimprotocol wordt ook de verzuimbegeleiding uitgelicht en bij dat stukje verzuimbegeleiding kan Doen Wat Werkt jou adviseren én begeleiden.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 in het leven geroepen om werknemers zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar het werk. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de langdurig zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld waaraan beiden partijen zich moeten houden. De Wet Verbetering Poortwachter vormt het uitgangspunt bij het opstellen van een verzuimprotocol en bij het traject van verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding

De Arbowet en de Wet Verbetering Poortwachter verplichten de werkgever tot een goede verzuimbegeleiding. Niet alleen moet je de zaken goed op papier hebben staan in een verzuimprotocol. Je bent ook verplicht een degelijke begeleiding te bieden aan de zieke werknemer. Wat is er precies aan de hand, waar kan de werkgever in ondersteunen en wat kan de werknemer zelf doen om zijn of haar herstel te bespoedigen? Het doel van verzuimbegeleiding is ten slotte om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk gezond en wel aan het werk te krijgen.

Voor het begeleiden van een zieke werknemer ben je verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. Er kan veel tijd in een verzuimbegeleiding gaan zitten, het is dan ook mogelijk een casemanager aan te stellen die de verzuimbegeleiding oppakt. Dit kan een intern iemand zijn maar je kan ook via de arbodienst of een externe partij iemand inschakelen. De casemanager zal jou en de werknemer ondersteunen bij alle stappen die gezet moeten worden rondom het ziekteverzuim.

Doen Wat Werkt helpt bij verzuimbegeleiding

Doen Wat Werkt kan jouw casemanager zijn en de verzuimbegeleiding verzorgen. Maar ook voor advies over een verzuimprotocol of bepaalde aspecten van de verzuimbegeleiding sta ik voor je klaar. Een goede verzuimbegeleiding is niet alleen essentieel voor de gezondheid van je werknemers maar ook voor de gezondheid van je bedrijf. Want hoe meer tevreden bevlogen, gezonde werknemers, hoe gezonder je bedrijf.

De voordelen van goede verzuimbegeleiding op een rijtje: