Resultaatgerichte functieprofielen

Doen Wat Werkt helpt jou bij het opstellen van resultaatgerichte functieprofielen waar je ook echt resultaat van ziet.

In plaats van te focussen op de taken die werknemers uitvoeren, richt je je met een resultaatgericht functieprofiel juist op het gewenste resultaat. Dit is een hele andere manier van denken, maar levert een hoger rendement op dan de traditionele functieprofielen. Het opstellen van resultaatgerichte functieprofielen vergt inzet van beiden partijen, zowel de werkgever als de werknemer. Eenmaal duidelijk op papier heb je je bedrijf weer een stukje toekomstbestendiger gemaakt en dat wil toch iedereen? Doen Wat Werkt helpt jou bij het opstellen van resultaatgerichte functieprofielen.

Wat is een resultaatgericht functieprofiel?

Een resultaatgericht functieprofiel is zoals gezegd een functieprofiel dat zich niet zozeer focust op de taken maar juist op het gewenste resultaat. Door helder voor ogen te hebben wat het gewenste resultaat moet zijn van de werkzaamheden, kun je veel kritischer kijken naar het takenpakket. Wat moet een medewerker bereiken in plaats van, wat voor taken moet een medewerker uitvoeren?

In een resultaatgericht functieprofiel vind je de belangrijkste resultaatgebieden, de resultaatdefinitie en (eventueel) een opsomming van de processtappen. Het opstellen van een resultaatgericht functieprofiel kost tijd maar betaalt zich op de langere termijn uit. Een resultaatgericht functieprofiel is namelijk minder gevoelig voor onderhoud doordat de gewenste resultaten over het algemeen vrij stabiel blijven. Alleen hoe het gewenste resultaat behaald moet worden kan aan verandering onderhevig zijn. Maar hier komt een stukje eigenaarschap om de hoek kijken.

Eigenaarschap door resultaatgericht functieprofiel

In plaats van vaag omschreven taken waar de werknemer het nut niet van inziet, creëer je met een resultaatgericht functieprofiel een duidelijk doel waar de werknemer naar toe kan werken. Op zijn of haar eigen manier. Het gaat namelijk niet meer zozeer meer om het afwerken van een vaste takenlijst, maar om het actief meedenken en uitvoeren van taken om het gewenste resultaat te behalen. 

Met een resultaatgericht functieprofiel ontstaat er een kader waarbinnen de werknemer zélf naar deze resultaten toe kan werken. Hij of zij krijgt een stukje eigenaarschap waarin eigen initiatief juist belangrijk is. Door samen met de werkgever te gaan zitten en het gewenste resultaat te bespreken, ontstaat er ruimte voor de werknemer om actief mee te denken hoe hij of zij dit resultaat kan bereiken. De werknemer zal gemotiveerder zijn doordat hij of zij mee kan denken over het proces en trots zijn als het gewenste resultaat behaald wordt. 

Voordelen resultaatgerichte functieprofielen

Het werken met resultaatgerichte functieprofielen kent vele voordelen. Niet alleen leg je een stukje eigenaarschap bij de werknemer en stimuleer je daarmee de werknemer het beste uit zichzelf te halen. Het zet ook een stip op de horizon voor het bedrijf. Als je weet waar je naar toe wilt en wat je hiervoor nodig hebt bereik je sneller resultaat. Het werken met resultaatgerichte functieprofielen kent meer voordelen. Ik zet ze graag voor je op een rijtje: 

Doen Wat Werkt: resultaatgerichte functieprofielen

Als je als bedrijf nog niet eerder met resultaatgerichte functieprofielen hebt gewerkt kun je hier misschien wel wat hulp bij gebruiken. Want welke resultaten wil je eigen behalen? Hoe realistisch is dit en hoe verwacht jij dat een medewerker dit resultaat gaat behalen? Samen gaan we aan de slag om alles op een rijtje te zetten zodat je straks ook echt resultaat ziet van jouw resultaatgerichte functieprofielen.