Organisatieinrichting

Doen Wat Werkt helpt jou naar een organisatie inrichting die werkt voor iedereen. Door te kijken naar jouw personeel en waar de kansen liggen.

Misschien heb je heel bewust nagedacht over je organisatie inrichting. Heb je bewust gekozen voor een platte organisatiestructuur of juist een meer traditionele hiërarchische organisatiestructuur. Of heb je er helemaal niet zo diep over nagedacht en is het juist gewoon zo gegroeid. Of je nou bewust gekozen hebt of het gewoon zo gegroeid is, het loont om eens stil te staan bij je organisatie inrichting. Hoe is jouw organisatie eigenlijk ingericht en wat werkt wel en wat werkt niet? Ik geloof in doen wat werkt en kijk graag met je mee om jouw organisatie zo in te richten dat het werkt voor iedereen. 

Organisatie inrichting is meer

Bij het inrichten van een organisatie wordt er veelal alleen gekeken naar de organisatiestructuur. Wie is de baas over wie, aan wie moet men verantwoording afleggen. Door verschillende lagen te creëren hoopt men structuur aan te brengen en volgt de rest van de organisatie inrichting vanzelf. Dit is ijdele hoop, want organisatie inrichting is meer dan alleen het aanbrengen van een organisatiestructuur.

Juist bij een organisatie inrichting is het van groot belang om te kijken naar het personeel. Wie zijn de mensen die ervoor gekozen hebben om voor jouw bedrijf te werken? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Hoe wordt de bedrijfscultuur omschreven door het personeel zelf en hoe strookt dit met de bedrijfsvisie die jij zelf voor ogen hebt? Met behulp van resultaatgerichte functieprofielen en competentiemanagement kun jij een eerste stap zetten naar een organisatie inrichting die werkt. 

Organisatie inrichting doe je samen

Het kwartje kan twee kanten op vallen bij het aankondigen van een nieuwe organisatie inrichting. Het personeel kan staan te springen om een nieuwe organisatie inrichting of er wordt met gemopper gereageerd. “Gaan we alweer veranderen?” Wat de reactie ook zal zijn, de boodschap is duidelijk: er moet dit keer een goede organisatie inrichting komen. 

Misschien is er in het verleden al het één en ander geprobeerd maar zonder succes. Veranderingen moesten worden teruggedraaid, herstelacties waren noodzakelijk en de medewerkers zijn ‘verander moe’. Of het personeel kan zich maar niet vinden in de huidige organisatie inrichting en staat te springen om verandering. In beiden gevallen is het noodzakelijk dat er goed naar het personeel geluisterd en gekeken wordt. Zij vormen tenslotte de organisatie en zijn de sleutel tot succes. 

Doen Wat Werkt: Organisatie inrichting op maat

Elke organisatie is anders. Het maakt nogal een verschil of je met een klein team van 10 man in een kantoor zit, of leiding moet geven aan een personeelsbestand van 100 man. Wat hierin niet veranderd is het feit dat je het met elkaar, als team, moet doen. Bij het (her) inrichten van jouw organisatie is het daarom belangrijk om je verwachtingen aan de voorkant goed helder te maken, om teleurstellingen bij je medewerkers te voorkomen. Maar wat zijn jouw verwachtingen? Zijn deze reëel en hoe komen deze jouw organisatie inrichting ten goede?

Organisatie inrichting is maatwerk en kost tijd. We kunnen beginnen door te kijken naar de huidige organisatie inrichting en of en hoe deze de beoogde bedrijfsstrategie ondersteunt. Veranderingen kunnen gaan over strategie, structuur, bedrijfscultuur of functieprofielen. Veelal is het een combinatie van deze factoren en komt het uiteindelijk neer op een geheel nieuwe organisatie inrichting. Doen Wat Werkt helpt jou graag bij een organisatie inrichting die werkt.