Case: organisatorische veranderingen

Probleem

Als ondernemer is het soms lastig om de trends en nieuwste ontwikkelingen van de branche bij te houden en hierop te anticiperen. Dat ondervond ook een jong non-profit bedrijf. Er vond een aantal interne en externe ontwikkelingen plaats waarbij het noodzakelijk was om te reageren. Dat viel niet mee en daarom werd Doen Wat Werkt ingeschakeld.

Oplossing

Aan de hand van een businessmodel heb ik het bedrijf geadviseerd en ondersteund in de ontwikkeling van de organisatie. Het businessmodel heeft geholpen om nog meer focus te krijgen op de zaken die cruciaal zijn om succesvoller te worden. Hiermee kan het bedrijf anticiperen op trends en hier een antwoord op geven. Bovendien kan de onderneming dankzij het model verder ontwikkelen en groeien. Het heeft bijgedragen aan een crossfunctionele visie op het bedrijf. Tevens heeft het een beeld gegeven van diverse afhankelijkheden en randvoorwaarden. Ook heeft het de zwakke en sterke punten belicht en helderheid gegeven in waar het al bedrijf staat. Met de uitkomst van het businessmodel werd duidelijk dat zowel op personeelsvlak als op organisatievlak zaken aangepast moesten worden, om als bedrijf efficiënt en flexibel de toekomst in te gaan.