Case: Duurzaam personeelsbeleid

Probleem

Een snelgroeiende ondernemer ging binnen een paar jaar van een handjevol medewerkers naar een tiental werknemers. Er was echter geen sprake van een concreet personeelsbeleid. Gezien de groei van het bedrijf ontstond er wel steeds meer behoefte aan duidelijke afspraken en richtlijnen. Vooral aan afspraken over de richtlijnen die afweken van de reguliere CAO. Daarom klopte de ondernemer in kwestie aan bij Doen Wat Werkt. Het was tijd voor een oplossing.

Oplossing

In overleg met de ondernemer heb ik een personeelshandboek opgesteld, zodat voor iedereen de richtlijnen en afspraken duidelijk werden. Denk bijvoorbeeld aan de gedragscode, het verzuimbeleid en de bedrijfskleding. Daarnaast voerden we functioneringsgesprekken in. Nadat het handboek ‘Duurzaam personeelsbeleid’ was ontwikkeld, bespraken we het met de medewerkers. Tevens is ingesteld om twee keer per jaar een overleg met de medewerkers te houden over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dit is ter vervanging van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, gezien het geringe aantal medewerkers. De arbeidsovereenkomsten zijn daarnaast tekstueel aangepast. Ze passen nu beter bij de cultuur van het bedrijf. Bovendien namen we een aantal aanvullingen op, zoals het relatiebeding en werkzaamheden voor derden. Een aantal artikelen kon uit de arbeidsovereenkomst, omdat deze afspraken in het handboek waren opgenomen. Met de komst van het handboek zijn alle afspraken helder vastgelegd: precies waar om gevraagd werd.